Technologický postup tamponového tisku

14. 04. 2020

Tamponový tisk je mnohostranně využitelná technika vhodná nejen pro dekorování dílů, ale i pro přenos tenkých vrstev, například na silikonové destičky při tvorbě složitých obvodů, nebo další technické aplikace.

Každý z oborů potisku tamponovým tiskem se vyznačuje specifickými výzvami. Při potisku reklamních předmětů je uživatel obvykle konfrontován se skutečností, že potiskuje různorodé materiály, o nichž toho mnoho neví, a proto je poměrně náročné vytipovat nejvhodnější druh barvy a postup úpravy před tiskem, případně po tisku. Při technickém tisku je obvykle požadována přesnost v řádech desetin až setin milimetru. Z toho vyplývá, že technologie potisku musí být vždy stanovena s ohledem na požadavky určité zakázky.

Existují však i obecně platná pravidla. Jedno z prvních je, že každý krok musí být proveden velmi pečlivě, protože chyby z jednotlivých kroků se sečtou a jsou pak zřejmé na výsledném tisku. Stejně tak je vždy platné, že tamponový tisk vyžaduje stálé okolní prostředí – bezprašné, s minimální vlhkostí vzduchu 60 % a teplotou do 20°C. Tedy nejlépe od ostatních provozů oddělenou klimatizovanou místnost.

Je to dáno tím, že bez ohledu na pohyb potiskovaných předmětů vznikají již při samotné deformaci tamponu statické náboje. Další zásadou je, že podklady pro vyrobení klišé musí být bezvadné do všech detailů. Tamponový stroj musí mít dostatečný výkon, aby mohlo docházet ke správnému odvalování tamponu po potiskovaném předmětu. Následně je důležité, aby byl tampon dostatečně velký s ohledem na tištěný motiv. Při použití malých tamponů dochází k deformaci obrazu.

U tamponu je důležitá jeho strmost. Strmější tampony poskytují přesnější tisk. Totéž platí i o tvrdosti tamponu, tvrdší tampony poskytují přesnější tisk. Pro samotný tisk je nezbytné, aby přenos barvy z tamponu na potiskovaný předmět byl dokonalý, zbytky barvy tedy nesmí zůstávat na tamponu. To lze ovlivnit rychlostí tisku, použitím vhodných ředidel do barvy nebo ofukováním tamponu teplým vzduchem.

Pokud jsou na potiskovaných předmětech nějaké nečistoty, je nezbytné zařazovat mezitisk na čisticí pásku. Důležitá je také adheze barvy na potiskovaný předmět. Tiskovou barvu volíme podle potiskovaného materiálu a podle požadavků na životnost a odolnost barvy. Mnoho materiálů musí být pro dosažení optimální adheze barvy upraveno metodami, které změní jejich povrchové napětí. Mezi velmi účinné inovativní možnosti zkvalitnění tamponového tisku patří využití kamerových systémů, které zajišťují zcela přesné polohování při tisku a následnou kontrolu.

Pro ještě lepší ilustraci přikládáme také link s videem, kde je předveden postup tamponového tisku. 

Technologický postup tamponového tisku

Autor článku: Technologický tým Servis Centra