Jak čistit příslušenství v tamponovém tisku ekologicky a šetrně, bez ředidel a zápachu

9. 03. 2018

Nanovis je moderní švýcarská společnost působící v oblasti čisticí techniky. Vzhledem ke stále přísnějším environmentálním a bezpečnostním požadavkům rostou neustále i nároky na průmyslové čistící systémy.

Čistící kapalina Nanovis byla vyvinuta pro efektivní čištění v polygrafickém průmyslu za účelem snížení rizik, které jsou spojené s ekologií, zdravím zaměstnanců a tím spojené náklady na úpravu odsávacích zařízení. Výsledek globalizace a zvyšování výrobních procesů má velký vliv na samotný výrobní proces, kde trpí převážně organizmus člověka, který je zatěžován veškerými škodlivými a nežádoucími výpary, které mohou ovlivňovat i samotný výkon zaměstnance. Dalším kritériem je zacházení s nebezpečnými látkami, které jsou vysoce vznětlivé a nebezpečné v každodenním provozu.

Mycí zařízení Nanovis  obsahují dvě základní součásti, které spolu s mycím zařízení hrají nedílnou součást optimálního mycího procesu a to:

Čistící kapalinu  NE 30.35 (určena pro tamponový tisk, sítotisk)  NE 30.36 (určena pro flexotisk).

Adsorber (bílý prášek sloužící k filtraci kapaliny – recyklaci)

 

Pouze v případě, že tyto součásti jsou spolu optimálně sladěny je možné dosáhnout vynikajících výsledků čištění a snížení zátěže na člověka a životní prostředí na minimum.

Vlastnosti čistící kapaliny

Vlastnosti čistící kapaliny jsou: vysoký bod vzplanutí tj. kapalina není vznětlivá, neobsahuje těkavé látky, je bez zápachová, nedráždí pokožku, nedráždí dýchací cesty.

Čistící kapalinou spolu s mycím zařízením, lze čistit prakticky kdekoliv bez dalších náročných úprav odsávacích zařízení, které nejsou levná a mnohdy neodpovídají bezpečnostním požadavkům. Uzavřený recyklační systém se zásobníkem, tak  zamezuje ztrátám čistící kapaliny.

Další nedílnou součástí  mycího zařízení je tzv. ADSORBER (bílý prášek). Je důležitý pro recyklaci čistící kapaliny. Princip adsorberu je navazovat částice barev a oddělovat je od kapaliny.  Tento "býlí prášek" je taktéž zdravotně nezávadný.


Poskytujeme vám důkladné čistící metody pro vaše tiskové procesy, které jsou nejen efektivnější a ziskovější, ale také více zohledňují lidské zdraví a životní prostředí.  


Koncepce čištění šetrná ke zdraví a životnímu prostředí

Zařízení:

  bezpečné a jednoduché ovládání

●  vysoká účinnost čištění

●  integrovaný recyklační systém

 umístění přímo ve výrobní místnosti à bez nutnosti ochrany proti  výbuchu

                                  

Čistící prostředek:

žádné těkavé látky (bez VOC)

vysoký bod vzplanutí

čistící prostředek se nespotřebovává

 

Náklady:      

rychlá amortizace

atraktivní provozní náklady


Výhody pro zákazníka

      Účinné a důkladné čištění dílů

      Snížení nákladů na spotřební materiál

      Zlepšení bezpečnosti práce

      Přínos k ochraně životního prostředí (ISO14001)

      Snížení nákladů na likvidaci odpadu

      Zjednodušené výrobní procesy

 

Více informací naleznete na webu www.nanovis.cz 

 

Autor článku: Tomáš Horecký