Jak na tamponový tisk?

6. 04. 2020

Tamponový tisk představuje jednu z mála možností dekorování kulových, kónických, konvexních i konkávních a jinak zakřivených či nerovných podkladů. Tento proces je založen na rozdílech lepivosti nebo adheze k povrchu v různých fázích tisku, což umožňuje přenášet a přesně umisťovat tenké vrstvy barvy. 

Tisk probíhá jako přenosový hlubotisk. To znamená, že motiv je vyleptán do klišé, kde je přeplaven barvou, následně je barva setřena nožem nebo stíracím kroužkem tak, aby zůstávala jen ve vyleptaném motivu, a odtud je pomocí tamponu přenesena na potiskovaný podklad. 

Během přenosu se z barvy na tamponu odpaří část ředidla, čímž se změní její povrchové napětí a je umožněno její zakotvení na potiskovaném podkladu. Nejdůležitějšími součástmi pro tamponový tisk jsou tedy: klišé s vyleptaným motivem, tampon pro přenos barvy, stírací nůž a samozřejmě tamponový stroj (více informací o spotřebním materiálu pro tamponový tisk zde)

Tamponové stroje jsou různých velikostí a typů. Je třeba vycházet z toho, že čím větší motiv má být tištěn, tím větší tampon je potřeba použít, a tím výkonnější také musí být stroj. Druhým hlediskem při volbě stroje je jeho pohon, který může být pneumatický, anebo řešený krokovými motory. Od způsobu pohonu se pak částečně odvíjí i přesnost tisku. 

Při vlastním tisku je vhodné, aby pohyb tamponu nebyl lineární, ale aby rychlost pohybu při deformaci a odvalování tamponu po podkladu byla nastavitelná. Tento požadavek obvykle lépe splňují stroje elektromechanické, než stroje elektropneumatické. Stroje mohou mít otevřený nebo uzavřený barevník – volba by se měla odvíjet od předpokládaných tiskových zakázek. Dále mohou být stroje konstruovány jako jednobarevné – na těch je možné vícebarevné motivy tisknout dalším tiskem celého nákladu další barvou. Nebo jsou stroje vícebarevné, na těch se postupně tiskne více barev při jediném průchodu potiskovaného předmětu strojem. Samozřejmě je stroje možné propojit s automatizačními prvky do tiskových linek. 

Tamponový tisk je poměrně stará technika používaná dříve při výrobě ciferníků hodinek. Ale teprve nové silikonové materiály (směsi silikonu a silikonového oleje, odlévané do perfektních forem) umožnily rozvoj této techniky jako velmi přesného, produktivního, průmyslového způsobu dekorování nerovných povrchů. 


Tampony se liší velikostí, tvarem a tvrdostí. Velikost se volí podle velikosti motivu, tvar a tvrdost pak podle zakřivení potiskovaného podkladu. Velmi důležitá je také příprava tiskové předlohy – klišé. Na menší náklady se používají klišé plastová, na větší ocelová. Samozřejmostí je také použití speciálních barev pro tamponový tisk, a to podle potiskovaného podkladu.


Jak na tamponový tisk

Autor článku: Technologický tým Servis Centra