AV zařízení pro profesionální demontáž kroužku z barevníku

24. 07. 2020

Barevníky patří mezi nejdůležitější, ale také nejcitlivější součásti v oblasti tamponového tisku. Profesionální manipulace s barevníky je zásadní pro udržení jejich vysoké kvality a také výsledné kvality produktu. S pneumatickým AV zařízením pro demontáž kroužků lze snadno oddělit kroužek od pouzdra barevníku pomocí prstencové čepele. Tím se zabrání odsazení na ostří nebo na těle kelímku s barvou, které by mohlo způsobit vytékání barvy. To přispěje k celkově lepší kvalitě a delší životnosti jak samotných čepelí, tak i klišé.

Zařízení je k dispozici ve dvou velikostech, v závislosti na vybrané velikosti barevníků: rozměr S Ø 56 mm až Ø 96 mm nebo rozměr M Ø 96 mm až Ø 140 mm. 

Pouze třemi krátkými pohyby rukou jsou kroužek a pouzdro pohárku bez námahy odděleny. 

Odnímací destička, vhodná pro vaši velikost barevníku, se vloží do zařízení AV.

Poté je čistá nádobka s barvou nasunuta na oddělovací destičku tak, aby otevřená strana barevníku směřovala dolů.

Stisknutím startovacího tlačítka se pouzdro barevníku posune směrem nahoru a oddělí se pomocí prstencové čepele.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše technologické oddělení.

Autor článku: Technologický tým Servis Centra