x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Speciální stroje

Systémy pro tisk mincí

Nový stroj TPX 205 Mint Edition je unikátním ztělesněním všech požadavků mincovního průmyslu. Díky tomu, že byl vyvíjen ve spolupráci s výrobcem mincí, nabízí jedinečné technologie a komponenty, které splňují všechny požadavky tohoto specifického průmyslového odvětví.

Stroj je postaven na osvědčené platformě tamponových strojů Série X2, do níž byla implementována některá technologická řešení přímo na míru mincovního průmyslu.

Specifika systému

  • extrémní přesnost tisku
  • polohování pomocí servomotorů
  • vedení s lineárními kuličkovými ložisky
  • jednotamponový systém (i pro vícebarevný tisk)
  • fixovaná poloha mince během celého tiskového procesu
  • kamerový systém pro nastavení polohy klišé
  • automatizovaná orientace mince
  • speciální softwarové funkce

 

Přesnost tisku

Perfektní přesnost tisku je výsledkem kombinace několika sladěných součástí. Systém TPX Mint Edition je poháněn servomotory, které pracují plynule bez převodů ve všech směrech. Klišé až pro 5 barevných odstínů je umístěno na posuvném mechanismu, který zajišťuje přesné nastavení jeho polohy pomocí předstlačených lineárních kuličkových ložisek, a proto je poloha přesná a naprosto stabilní.

 Poloha tamponu je díky jednotamponovému systému garantována pro všechny barvy. Jeho použití je možné zejména díky vysoce kvalitním tiskovým tamponům Teca-Print. Je-li to nutné, zbytky barev mohou být odstraněny pomocí čisticího zařízení po každém cyklu nebo podle aktuální potřeby. I samotný středově řízený pohyb tamponu má na přesnost tisku pozitivní vliv.

Princip minima pohybu je aplikován i na potiskovanou minci. Ta zůstává ve stejné pozici po celou dobu potisku, zafixována třemi svěrkami.

Nastavení klišé

Stroj TPX 205 Mint Edition je vybaven nejmodernějším vizuálním systémem pro nastavení polohy klišé, které probíhá ve dvou fázích. V první fázi (Teach Mode 1) je za pomocí registračních značek a kamery nastavena poloha pro první a poslední tiskovou pozici. Z nich systém automaticky odečte potřebné parametry a na základě rozdílných hodnot odchylek je poloha klišé manuálně upravována, dokud nejsou hodnoty stejné.

Ve druhé fázi (Teach Mode 2) jsou automaticky nastaveny zbývající tiskové pozice na základě počtu kroků zadaného do ovládacího menu. První pozice je nastavena jako výchozí a ostatní jsou dopočítány na základě indexované vzdálenosti mezi kroky. Vše je proměřeno a uloženo do paměti.

 

Automatická orientace mince

Přídavná kamera a speciální software umožňuje automatické nastavení orientace mince v uchycení. Jakmile je při prvních tiskových zkouškách pozice mince nastavena a uložena, jsou další potiskované mince automaticky otáčeny do správné polohy. Díky tomu může obsluha stroje mince vkládat pootočené až o 90° a systém je automaticky otočí do přesné polohy pro tisk, přičemž je možné nastavit více hodnot pro různé motivy a velikosti mincí a vracet se k uloženým hodnotám. Mince je také po celou dobu tisku intenzivně osvětlena s pomocí LED.

 

Software

Oba kamerové systémy (pro nastavení klišé i pro automatickou orientaci mince) jsou integrovány v ovládacím software stroje TPX 205 Mint Edition. Hodnoty z Teach Mode 2 jsou automaticky uchovávány a použity při tisku. Software navíc umožňuje dodatečnou korekci polohy. V systému jsou již zavedeny i speciální funkce pro vícebarevný tisk, úpravu tiskové sekvence, manuální spouštění kamerového systému apod.

 

Konstrukce

Ke stroji je k dispozici robustní a velmi stabilní základna. Ovládací prvky jsou soustředěny v řídící jednotce zabudované v montážním rámu.

Společnost Teca-Print přirozeně nabízí také profesionální konzultace a širokou škálu doplňků a spotřebního materiálu speciálně pro tisk na mince.

 

Systém pro potisk spojkových kotoučů

Systém pro potisk spojkových kotoučů je vybaven nakládacím zařízením umístěným ve středu celého komplexu, které využívá otočného stolu a několika upínacích prostředků. Disky jsou vkládány na dopravníkový pás a odtud je nakládací zařízení s vysokou přesností vkládá do úchytů v první tiskové pozici.  Mezi první a druhou pozicí je disk otočen o 180° a potiskován z druhé strany. Díky kontinuálnímu, plně automatizovanému procesu je systém schopen potisknout až 800 disků za hodinu. Na konci celého cyklu jsou potištěné disky vkládány do stohovacího zásobníku.

Tiskový stroj TPE 151
Periferní zařízení nakládací zařízení s otočnkým stolem
Barvy 1 barva oboustranně
Výkon cca 800 ks / hod.
Rozměry 2500 x 2500 x 2000 mm
Hmotnost cca 740 kg

Systém pro potisk čelních panelů

Poloautomatický systém pro potisk čelních panelů pomocí tamponového tisku je složen ze stroje TPX 551 a digitálně ovládaného posuvného stolu VTI 1505. Panely je třeba ručně umístit do úchytů na posuvném stole. Tiskový cyklus se spouští sešlápnutím spínače umístěného za bezpečnostním světelným závěsem. Digitálně řízený posuvný stůl nastaví panel do potřebné pozice a po potištění posledním motivem se vrátí do výchozí polohy, odkud je panel manuálně odebrán.

Tiskový stroj TPX 551
Periferní zařízení VTI 1505
Barvy 4
Výkon cca 115 ks / hod.
Rozměry 3030 x 1900 x 2150 mm
Hmotnost cca 1300 kg

Systém pro potisk skleněných desek

I do tohoto systému jsou skleněné desky vkládány ručně. Tisk je ovládán sešlápnutím spínače za bezpečnostním světelným závěsem. Poté je skleněná deska posouvána do zvolených tiskových pozic. Po natištění posledního motivu se posuvný stůl vrací do výchozí pozice a sklo je možné odebrat.

Tiskový stroj TPX 301
Periferní zařízení VTI 605
Barvy 2
Výkon cca 400 ks / hod.
Rozměry 2080 x 1600 x 2000 mm
Hmotnost cca 550 kg

Systém pro potisk držátek na mezizubní kartáčky

Držátka jsou vkládána do úchytů na otočném stole po dvou a postupně procházejí procedurami předúpravy, tisku, vytvrzení ultrafialovým zářením a vizuální kontrolou s akustickou signalizací defektu. Během tiskového cyklu jsou držátka neutralizována ionizovaným vzduchem. Po průchodu vizuální kontrolou jsou přesunuta do pozice pro odebrání.

Tiskový stroj TPX 161
Periferní zařízení ionizační zařízení, otočný stůl, UV-Vytvrzení, zařízení pro předúpravu
Barvy 1
Výkon cca 800 ks / hod.
Rozměry 2150 x 1500 x 2040 mm
Hmotnost cca 2500 kg