x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Technologická podpora

Více jak 27 let se zabýváme obchodní a poradenskou činností v tamponovém tisku a ve spolupráci s techniky švýcarské společnosti TECA-PRINT dokážeme nalézt vhodné řešení i pro ty nejnáročnější požadavky. 

 

 

 

 

SCpilot – podpora přes rozšířenou realitu

Potřebujete poradit, konzultovat, zeptat se nebo něco vyřešit? Jsme tu pro vás a JSME U VÁS.

 

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem a spolupráci s předními zahraničními dodavateli poskytujeme odbornou technologickou podporu. Nyní jsme díky rozšířené realitě SCpilot přímo s vámi u vás a ihned.  Přes váš smartphone se společně můžeme ihned podívat na problém, který potřebujete vyřešit (video o funkci rozšířené reality zde). 

 

1. Nainstalujte si aplikaci do vašeho chytrého telefonu (klikněte na obrázek níže):

 

 

 

2. Spusťte aplikaci TeamViewer Pilot na vašem smartphonu:

 

 

3. Sdělte nám vaše ID:

Můžete stisknout „SDÍLET“ a odeslat nám jej přes e-mail.

 

 

4. Volání do aplikace Pilot se objeví na vašem telefonu. Stačí jen hovor rozšířené reality přijmout a můžeme začít:

 


 

Často řešené problémy při tisku

 

Tamponový tisk je tisková technika, která je principiálně jednoduchá, ale vyžaduje dodržení specifických podmínek.

 

Obecné zásady jsou:

  • tampon musí být dostatečně veliký s ohledem na velikost tisku
  • čím tvrdší tampon, tim kvalitnější přenos
  • dodržení správné viskozity barvy
  • správná teplota a vlhkost na pracovišti (18 - 22 °C a 60 a více procent vlhkosti)

 

Protože se často setkáváme s opakovanými chybami, sestavili jsme tabulku, která může pomoci při jejich řešení:

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ
Tampon nepřebírá barvu  Mastný nebo nový tampon   Tampon odmastit  
  Příliš hustá barva  Naředit barvu 
  Stírací nůž vybírá barvu   Nůž naklonit více ke kolmici 
  Zaschlá barva na klišé  Vyčistit klišé ředidlem 
  Malá hloubka leptu  Zhotovit nové klišé 
  Malé rastrové body  Zhotovit nové klišé 
  Tampon je plochý   Použít jiný tampon 
  Tampon je porézní – opotřebovaný  Použít nový tampon 
Tampon neodevzdává barvu  Barva na tamponu je zaschlá   Použít pomalejší ředidlo TPV 3  
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál  
  Tampon je plochý    Použít jiný tampon  
  Tampon je porézní – opotřebovaný  Použít nový tampon  
  Pracovní cyklus je dlouhý  Seřídit chod stroje  
  Vysoká teplota pracoviště  Optimum 18–22ºC 
  Velká hloubka leptu    Zhotovit nové klišé  
  Pracovní takt je rychlý   Seřídit chod stroje  
  Mnoho zpomalovače  Připravit novou barvu  
  Pomalá (sítotisková) barva  

Použít tamponovou barvu

Barva „tahá“ vlákna   Elektrostatický náboj   Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %,nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje  
  Barva je příliš hustá  Barvu naředit  
  Tampon je plochý   Použít jiný tampon  
  Velká hloubka leptu  Zhotovit nové klišé  
Tisk je neostrý (zamlžený)   Ektrostatický náboj  Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %, nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje 
Tisk je neostrý  (u okrajů zvlněný)   Tampon je plochý, neovaluje se  Použít jiný tampon nebo změnit polohu tamponu oproti motivu  
Tisk je porézní  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon  
  Tampon je plochý  Použít jiný tampon 
  Barva je příliš hustá   Barvu naředit 
  Plochý lept na klišé   Zhotovit nové klišé 
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál  
Tisk nekryje  Plochý lept na klišé  Zhotovit nové klišé 
  Podklad je tmavý   Aplikovat dvojtisk  
Barevný odstín neodpovídá  Barva nekryje  Aplikovat dvojtisk  
  Odstín je ovlivněn podkladem  Podtisknout bílou, použít jiný odstín 
     
Tisk je zkreslený Potiskovaný materiál je špatně upnutý  Řešit upínání materiálu 
  Vysoká rychlost stroje Seřídit tiskový cyklus  
  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon  
  Tampon je plochý    Použít jiný tvar tamponu   
  Tampon má malý objem  Použít větší tampon  
  Tampon je špatně upnutý  Řešit upínání tamponu 
  Tampon je poškozený  Použít jiný tampon 
Barva se rozstřikuje   Velká hloubka leptu   Zhotovit nové klišé  
  Barva je přeředěná   Připravit novou barvu 
  Tampon je plochý  Použít jiný tvar tamponu 
  Tampon je měkký    Použít tvrdší tampon 
  Elektrostatický náboj   Zvýšit vlhkost vzduchu nad cca 60 %, nebo zvážit technická opatření pro neutralizaci elektrostatického náboje  
Tisk je nečistý   Nůž je tupý nebo křivý   Nůž obtáhnout, vyměnit   
  Potiskovaný materiál je mastný   Odmastit materiál 
  Tampon je měkký  Použít tvrdší tampon 
Tisk má špatnou přilnavost   Potiskovaný materiál je mastný nebo na povrchu zůstal separátor po lisování   Odmastit materiál   
  Součásti z polyolefinů (PE a PP) nepředupraveny    Aplikovat předúpravu (koronovým výbojem, ožehem, použitím primeru P2 apod.)  
  Součásti z POM nebyly po tisku zpracovány  Aplikovat ožeh nebo jinou předepsanou technologii (tepelně) 
  Použit špatný typ barvy  Použít barvu doporučenou pro daný materiál 
Barva se neslévá  Barva je rychlá (zasychá)  Barvu naředit  
  Rychlé ředidlo   Použít pomalejší ředidlo TPV 3  
  Rastrové body jsou velké   Zhotovit nové klišé 
Závady při vícenásobném tisku  Barva se stírá nebo rozmazává   Použít ofuk horkým vzduchem  
  Barva pomalu zasychá    Použít ofuk horkým vzduchem
  Mnoho zpomalovače    Připravit novou barvu  
  Barva se neslévá    Barvu naředit  
  Barva je rychlá (zasychá)   Použít pomalejší ředidlo TPV 3
  Velká hloubka leptu   Zhotovit nové klišé