Teca-Print: Tiskové tampony, výroba, výběr, údržba, a skladování

24. 10. 2018

Výroba

Každý tampon firmy Teca-Print je ručně odlit, jedná se teda o švýcarskou ruční práci. Tekutý silikon, který je připraven dle tejného receptu v závislosti na tvrdosti a požadovaných vlastnostech tamponu je naléván do vyčištěné a vyleštěné formy. Forma musí být absolutně čistá, bez mastnot a bez prachu. Každé smítko prachu by se totiž objevilo na povrchu tamponu, čímž by se stal tampon pro tisk nepoužitelný. Po naplnění formy se nasadí patřičná násada ze dřeva nebo hliníku. Násada musí být vhodně předupravená, aby dobře na silikonu držela. Následně je vše zatíženo závažím. Silikon musí 24 hodin tuhnout, poté je tampon z formy vyjmut a zbaven otřepů. Následně je každý jednotlivý tampon kontrolován pod mikroskopem. Teprve potom je tampon uložen buď do skladu, nebo zabalen do kartonu k odpovídající objednávce. Kvalita tamponů obecně závisí na kvalitě použitého silikonu a jeho antistatických vlastnostech a na přípravě (vyleštění) formy. Firma Teca-Print používá více než 2000 typů forem, včetně specifických zákaznických.


Volba vhodného tamponu

Existuje tisíce tvarů tamponů, stejně tak jako existuje tisíce aplikací. Pro každý potiskovaný díl, pro každou barvu a tvar existují různé

možnosti. Jak tedy zvolit vhodný tampon pro danou tiskovou úlohu?

Jednoduché zásady zní:

  • Co nejtvrdší.
  • Co nejstrmější.
  • Co nejvíce "hmoty" materiálu.

Tvrdosti tamponu umožňuje přesný přenos tisku i na ne zcela rovný povrch. Strmost zaručuje dobré vytlačení eventuálních podílů vzduchu v barvě. Velikost tamponu musí být taková, aby celý motiv měl dostatečné místo na tamponu tak, aby byla deformace tamponu při tisku minimální. Tím se minimalizuje i zkreslení tiskového motivu. Samozřejmě záleží také na typu stroje, musí mít dostatečnou sílu na přitlačení tamponu na klišé. 

Jestli použijeme zelený, červený nebo modrý tampon, StarX nebo OrbiX to záleží vždy na potiskovaném povrchu, materiálu a druhu barvy. Zkoušky s různými tampony můžete provést sami nebo můžete tento požadavek na výběr a určení vhodného tamponu předat technikům firmy SERVIS CENTRUM, kteří vám jistě vhodný tampon doporučí. 


Péče a skladování

Důležité pro trvanlivost tamponů je skladování a péče. Nový tampon je potažen ochrannou vrstvou. To se pozná podle lesklého povrchu. Tento tampon ještě není možné použít k potisku. Nejdříve se musí aktivovat, což znamená: vezmeme utěrku na čištění, namočíme ji do ředidla, které se používá k tiskové barvě a cca 5 minut tampon třeme.

Dbejte vždy na to, aby byla utěrka dobře namočená v ředidle. Poté se tampon nechá cca půl hodiny vysušit a odvětrat. Teprve nyní je tampon aktivován a je možné jej použít k tisku.

Tampony od prachu a zbytku barev čistíme pouze lepicí páskou. Tampony je vhodné skladovat na suchém, tmavém místě chráněném před prachem a sluncem a nikdy nepokládat na tiskovou plochu.

Autor článku: Na podkladě přednášky Enrica Mazzoli z firmy Teca-Print pro seminář Servis Centra sestavila Alena Popelková